Musikkens Hus
 Var en gang i Tollbugata 28, OSLO (1994-2005)
 75 personer i 32 organisasjoner holdt til under samme tak, men er nå spredt for alle vinder.
 Vi retter en takk til ToppFinans.com som var med på å gi gode råd angående driften av huset.
Musikkens Hus, Oslo

     Her er noen av de som var med:

-Hide details for [<font size=2><b>Albedo</b> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tel: 22 33 70 90 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fax: 22 3Albedo
    Tel: 22 33 70 90
    Fax: 22 33 70 95
    Epost: nymusikk@nymusikk.no
    Web: http://www.albedo.no/
-
    Anders Eggen [Etikettbestyrer] - anders@nymusikk.no
-Hide details for [<font size=2><b>Dans i Skolen, DIS</b> (6.etg)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tel: 22 42 70 14 <br>&nbsp;&nbsp;&nDans i Skolen, DIS (6.etg)
    Tel: 22 42 70 14
    Fax: 22 42 70 10
    Epost: dis@dansiskolen.no
    Web: http://www.dansiskolen.no
-
    Heidi Haraldsen [Styreleder] - heimaha@frisurf.no
-
    Kristin Hønningstad [Kontorleder / fagkonsulent]
-
    Sidsel Pape [Kontorleder / Fagkonsulent]
-Hide details for [<font size=2><b>Fellesrådet for kunstfagene i skolen</b> (Trondheimsveien 2j, inng. Herslebs gate, 6. etg)<brFellesrådet for kunstfagene i skolen (Trondheimsveien 2j, inng. Herslebs gate, 6. etg)
    Tel: 928 67 207
    Fax:
    Epost: dagligleder@fellesradet-fks.no
    Web: http://www.fellesradet-fks.no
-
    Ellen Stokland [daglig leder] - 928 67 207 - dagligleder@fellesradet-fks.no
-Hide details for [<font size=2><b>In Your Face Richard Johnsen Produksjoner</b> (Enebakkveien 69)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TeIn Your Face Richard Johnsen Produksjoner (Enebakkveien 69)
    Tel:
    Fax:
    Epost: post@inyourface.no
    Web: http://www.inyourface.no/
-
    Richard Johnsen [Musiker, Komponist, Produsent,] - 915 50 567 - richard@inyourface.no
-Hide details for [<font size=2><b>Korbladet</b> (7. etg)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tel: 22 42 67 20 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsKorbladet (7. etg)
    Tel: 22 42 67 20
    Fax: 22 41 58 08
    Epost: nk@korforbundet.no
    Web: http://www.kor.no/
-
    Svein Johansen [Fagredaktør] - svein.johansen@east.no
-Hide details for [<font size=2><b>Kunst og design i skolen</b> (6.etg / Ma-to 8:30 - 15:30)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tel: 22 Kunst og design i skolen (6.etg / Ma-to 8:30 - 15:30)
    Tel: 22 42 29 71
    Fax: 22 42 70 10
    Epost: kontor@kunstogdesign.no
    Web: http://www.kunstogdesign.no/
-
    Kristin Aasgard [Daglig Leder]
-Landslaget Drama i Skolen (6. etg. / tirsdag og onsdag 09.00 - 16.00)
    Tel: 22 42 27 96
    Fax: 22 42 70 10
    Epost: dramaiskolen@oslo.online.no
    Web: http://www.dramaiskolen.no/
-Hide details for [<font size=2><b>MIC Norsk musikkinformasjon</b> (Henrik Ibsens gate 110, 0255 Oslo (Leveringsadresse: ObservaMIC Norsk musikkinformasjon (Henrik Ibsens gate 110, 0255 Oslo (Leveringsadresse: Observatorie gt. 1b, 0254 Oslo))
    Tel: 23 27 63 00 noteavd
    Fax: 23 27 63 01
    Epost:
    Web: http://www.mic.no
-
    - Ed. - tomas@mic.no
-
    - Red. - ballade@mic.no
-
    Svein Skarheim [Styreleder] - Svein.Skarheim@universitetsforlaget.no
-Hide details for [<font size=2><b>NASOL - Norske, Symfoniorkestres Landsforbund</b> (Trondheimsveien 2,  J - Spirehuset, 6. etgNASOL - Norske, Symfoniorkestres Landsforbund (Trondheimsveien 2,  J - Spirehuset, 6. etg., inngang fra Herslebs gate)
    Tel: 24 14 11 70
    Fax: 22 00 56 01
    Epost: nasol@nasol.no
    Web: http://www.nasol.no/
-
    Jan Ola Amundsen [Daglig Leder, Dirigent] - 24 14 11 70 - nasol@nasol.no
-Hide details for [<font size=2><b>Norges Korforbund</b> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tel: 22 39 68 50 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsNorges Korforbund
    Tel: 22 39 68 50
    Fax: 22 39 68 51
    Epost: nk@korforbundet.no
    Web: http://www.kor.no
-
    Cathrine Schumann [Generalsekretær] - cathrine@korforbundet.no
-
    Håvard Gravdal [Studiekonsulent] - havard.gravdal@korforbundet.no
-
    Ingrid Danbolt [Organsisasjonssjef] - 22 39 68 50 - ingrid.danbolt@korforbundet.no
-
    Martin Borgnes [Rådgiver støtteordninger] - 22 39 68 54 - martin@korforbundet.no
-
    Sara Reitan Jacobsen [Informasjonskonsulent] - srj@korforbundet.no
-
    Sonja Engen [økonomisjef] - sonja.engen@korforbundet.no
-
    Tone Lise Reierstad [Organisasjonssekretær] - 22 39 68 56 - tlr@korforbundet.no
-Norges Korforbund Oslo-Akershus (6. etg. / 09.00 - 15.00, mandag-fredag)
    Tel: 22 33 99 20
    Fax: 22 41 58 08
    Epost: wenche.helgesen@korforbundet.no
    Web: http://www.kor.no
-Hide details for [<font size=2><b>Norsk Korsenter AS</b> (Schweigaards gate 34 E )<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tel: 23 00 20 39 Norsk Korsenter AS (Schweigaards gate 34 E )
    Tel: 23 00 20 39 / 23 00 20 10 Sentralbord
    Fax: 23 00 20 11
    Epost: korsenteret@korsenteret.no
    Web: http://www.korsenteret.no
-
    Andrew Smith [Fagkonsulent] - 23 00 20 18 - andrew.smith@korsenteret.no
-
    Anthony Smith [Daglig leder] - 23 00 20 17 - anthony.smith@korsenteret.no
-Hide details for [<font size=2><b>Norsk musikkråd</b> (Trondheimsvn. 2, inngang Herslebsgate)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tel: 2Norsk musikkråd (Trondheimsvn. 2, inngang Herslebsgate)
    Tel: 22 00 56 00
    Fax:
    Epost: nmr@musikk.no
    Web: http://www.musikk.no
-
    Erlend Rasmussen [Seniorrådgiver] - 22 00 56 14 - erlend.rasmussen@musikk.no
-
    Halvard Kausland [Styreleder]
-
    Kristin Orestad Clementz [Daglig leder, Musikkens studieforbund] - 22 00 56 05 - kristin.clementz@musikk.no
-
    Magnar Bergo [Daglig leder] - 22 00 56 09, 906 79 067 - magnar.bergo@musikk.no
-
    Turid Myrvang [Konsulent, regnskap ] - 22 00 56 04 - turid.myrvang@musikk.no
-
    Venja Ruud Nilsen [Prosjektmedarbeider] - 22 00 56 13 - venja.nilsen@musikk.no
-Hide details for [<font size=2><b>Ny Musikk</b> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tel: 21 99 68 00 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fax: 2Ny Musikk
    Tel: 21 99 68 00
    Fax: 21 99 68 01
    Epost: nymusikk@nymusikk.no
    Web: http://www.nymusikk.no
-
    Agnes Kroepelin [Daglig leder] - agnes@nymusikk.no
-
    Anne Hilde Neset [Kunstnerisk leder] - annehilde@nymusikk.no
-
    Eivind Buene [Styreleder]
-
    øyvind Torvund [Kunstnerisk leder til 01.02.2012] - oyvind@nymusikk.no
-Hide details for [<font size=2><b>Oslo Jazzfestival</b> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tel: 22 42 91 20 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsOslo Jazzfestival
    Tel: 22 42 91 20
    Fax:
    Epost: info@oslojazz.no
    Web: http://www.oslojazzfestival.no/
-
    Edvard Askeland [Daglig leder] - edvard@oslojazz.no
-Parergon
    Tel: 22 33 50 90
    Fax:
    Epost: parergon@notam.uio.no
    Web: http://www.parergon.no/
-Hide details for [<font size=2><b>Samspill International Music Network</b> (Hausmannsgt 6)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tel: 2282Samspill International Music Network (Hausmannsgt 6)
    Tel: 22825190
    Fax: 21379406
    Epost: info@samspillweb.no
    Web: http://www.samspillweb.no
-
    Dominic Wilson [Produsent] - 918 39 239
-
    Miriam Segal [Daglig leder] - 918 15 516
-
    Mar Gueye [Daglig Leder] - 959 42 068 - mar@samspillweb.no
-
    Pierre J Coron [Produsent] - 479 42 664 - pierre@samspillweb.no
-Hide details for [<font size=2><b>Strype Audio</b> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tel: 22 42 58 70 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FaxStrype Audio
    Tel: 22 42 58 70
    Fax: 22 41 17 46
    Epost: audun@strype.com
    Web: http://www.strype.com
-
    Audun Strype - 22 42 58 70 - audun@strype.com
-
    Ingar Hunskaar - 92 43 31 20 - ingar@strype.com
-
    Tom Kvålsvoll - 22 42 58 70, 976 12 067 - tom@strype.com

www.musikkenshus.no